O realizacji

Debata kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Opole została zrealizowana wspólnie z Telewizją Studencką SETA. Najważniejszym elementem była merytoryka spotkania, ale całość musiała zostać utrzymana w konwencji telewizyjnego show. Dzięki możliwościom jakie daje budynek Studenckiego Centrum Kultury w Opolu mogliśmy w odpowiedni sposób zaaranżować układ osób na scenie. 
Jednoczesna realizacja z udziałem publiczności wymagała zastosowania dobranego oświetlenia sceny oraz omikrofonowania nagłownego bohaterów tego wydarzenia. Całość została zrealizowana za pomocą 5 kamer.